Manuaalinen terapia

Ortopedinen manuaalinen terapia on tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaa. Sillä tutkitaan ja hoidetaan lihasten toimintaa sekä nivelten liikkuvuutta osana ihmisen fyysistä toimintakykyä.
Manuaalinen terapia on täsmähoitoa oirealueelle jolloin terapiassa käytettään käsin tehtävää hoitoa ja tarvittaessa mobilisaatiota/manipulaatiota, sekä aktiivisia harjoitteita nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi.
Erilaisin käsittelyin ja harjoittein voidaan lisäksi rauhoittaa hermoärsytystä ja nopeuttaa paranemis prosessia. Yhdistämällä manuaalinen terapia terapeuttiseen harjoitteluun saavutetaan paras tulos tuki- ja liikuntaelin ongelmissa.


Terapeuttinen harjoittelu


Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan (eng.medical exercise therapy) tarkennettua harjoittelua erityisillä harjoitusterapia laitteilla ja pienvälineistöllä (tasapainolaudoilla, harjoituskumeilla jne).
Harjoitusohjelma suunnitellaan siten, että paranemassa oleva kudos kestää harjoittelun.
Harjoitusterapian tavoitteena on parantaa ryhtiä, lihastasapainoa ja nivelten hallintaa/liikkuvuutta. Harjoitettavan kudoksen kestäessä harjoittelun edetään toiminnallisiin harjoitteisiin, joiden tavoitteena on palauttaa suorituskyky joka päiväisissä toiminnoissa ja liikuntasuorituksissa.
Terapeuttinen harjoittelu suunnitellaan asiakkaan tuki-ja liikuntaelin ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja parantamiseksi.


Erityistä huomiota kiinnitetään harjoitusohjelmaa laadittaessa

- Liikkeen hallintaan
- Tukilihaksiston harjoittamiseen
- Kuormituksen annosteluun
Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia perustuu perusliikkumisen analysointiin. Fysioterapiaan sisältyy aktiivisen liikkeen fasilitointia (edistämistä), spastisuuden vähentämistä, sensoriikan parantamista, lihasvoiman ja liikkuvuuden lisäämistä, motorista opettamista, sekä koordinaation ja liikkeenhallinnan parantamista.
Toiminnalliset harjoitukset sisältävät siirtymis-ja kävelyharjoituksia, sekä apuvälineen hankkimisen ja käytön harjoittelun.
Harjoitteet pyritään tekemään motivoiviksi ja kehittäviksi yhteystyökuntoutujien ja lähipiirin kanssa on tärkeää hoitojakson alusta lähtien. Yrityksessämme työskentelevä fysioterapeutti Teea Päiveröinen on suorittanut erikoistumiskoulutuksen neurologiseen fysioterapiaan.(BOBATH KONSEPTI).